Program nauczania
wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum.

Klasa I

1. Poznajmy się zajęcia integrujące, wypracowanie kontraktu. Po co wychowanie do życia w rodzinie?
2. Akceptuję siebie. Ja i inni ludzie.
3. O wartości przyjaźni.
4. Kryteria dojrzałości.
5. Kobiecość i męskość.
6. Problemy okresu dojrzewania.
7. Pierwsza miłość.
8. Nasze relacje z rodziną.
9. "Chwytaj dzień"... ale mądrze, czyli o kulturze wolnego czasu.
10. Nasze relacje z rodziną.
11. Dom rodzinny i role członków rodziny.
12. Moja wizja małżeństwa, rodziny i miłości.
13. Reklamy i ich działanie na odbiorcę.
14. Jak być asertywnym?

Klasa II

1. Poznajmy się. Zajęcia integrujące.
2. Budujemy zdrowy obraz samego siebie.
3. O radości płynącej z przyjaźni.
4. Istota seksualności człowieka.
5. Odmienność płci.
6. Wartości związane z płciowością człowieka.
7. Etapy rozwoju miłości.
8. Jak pokonać presję seksualną?
9. Czy warto czekać? - problem inicjacji seksualnej. Przekazywanie życia.
10. Naturalny rytm płodności.
11. Drogi i bezdroża, czyli o uzależnieniach.
12. O zasadach prawidłowej komunikacji.
13. Ślubuję Ci ...
14. Modele rodziny dawniej i dziś oraz tu i tam.

Klasa III

1. Poznajmy się. Zajęcia integrujące.
2. Akceptuje siebie.
3. Przyjaźń a miłość.
4. Dojrzałość a etapy życia człowieka.
5. Integralne spojrzenie na miłość człowieka. Kobiecość a męskość.
6. Aktywność seksualna a miłość i odpowiedzialność.
7. Naturalne planowanie rodziny.
8. Antykoncepcja.
9. Życie człowieka jest niepowtarzalne.
10. Od poczęcia do narodzin. Od młodości do starości.
11. Choroby przenoszone drogą płciową.
12. AIDS
13. Podstawowe funkcje rodziny.
14. Być asertywnym czy chamskim?

Specyfika zajęć polega na tym, że przygotowują one do skutecznego radzenia sobie w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich, akceptacji swojej płciowości i dokonywania w przyszłości (tej bliższej i dalszej) właściwych i odpowiedzialnych wyborów.